Jó, a zapnou si zvuk, vašnostové!

Josef Švejk & C.a k. ŠRAML

Hudební seskupení „Josef Švejk & C.a k. ŠRAML“, zkráceně „ŠVEJK c.k.ŠRAML“, působí již od roku 2000 jak na scénách v Čechách a na Moravě, tak i v zahraničí. Koncertně vystoupili v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, v Německu, v Chorvatsku... zkrátka všude tam, kde měli co do činění s Rakousko-Uherskou monarchií.

Postava Josefa Švejka je skutečnou celebritou!! Znají ho nejen v celé Evropě, ale je oblíbenou postavou i v Asii - v Číně, Kazachstánu, Tatarstánu a díky Čechoameričanům i v USA a Kanadě. Haškův román byl totiž přeložen do 57 jazyků. Švejk má dokonce i několik bronzových soch. Dvě v Polsku, jednu na Slovensku, na Ukrajině a dokonce v ruském Petrohradě.

Díky neuvěřitelné podobě s Ladovými obrázky je představitel Jos. Švejka herec a zpěvák Přemysl Kubišta se svou kapelou zván na nejrůznější akce - městské slavnosti, firemní večírky, plesy, veletrhy... především tam, kde se cení vtipná zábava, profesionální interpretace nejen české muziky, ale i skladeb světových autorů, které se hrály v době R-U monarchie. Všichni členové seskupení jsou profesionální hudebníci a jsou oblečeni do naprosto přesných uniforem Rakousko-Uherské armády.

www.SVEJK-KUBISTA.cz